قر پرەزيدەنتى ن.نازارباەۆتىڭ بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە ساياسي ۇندەۋى

قازاقستاننىڭ 2017-18 جىلدار كەزەڭىنە بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى ەمەس مۇشەسى رەتىندە وكىلەتتىكتەرىنىڭ باستالۋىنا وراي قازاقستان پرەزيدەنتى ن.نازارباەۆتىڭ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە ساياسي ۇندەۋى    ...

read more

NATIONAL SYMBOLS